Waarom - MondzorgPolis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Waarom

voor Patiënten
MondzorgPolis voor Patiënten

Stijgende tandartstarieven
In Nederland wordt de tandarts voor kinderen door de overheid betaald. Vanaf 18 jarige leeftijd betalen patiënten zelf hun tandartskosten: de overheid betaalt vanaf dat moment niet meer mee via de basisverzekering. Om die reden heeft ruim 70% van de volwassenen een aanvullende tandartsverzekering. In de afgelopen jaren zijn de mondzorgkosten voor de gemiddelde Nederlander gestegen. De tandartstarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld en gemiddeld zijn deze in de afgelopen 5 jaar met 1,4% per jaar gestegen.
 
Door veranderende tandartsverzekering
Waar zit dan de stijging van de kosten voor mondzorg in? Nagenoeg alle zorgverzekeraars hebben in deze afgelopen periode namelijk ieder jaar de premie én de dekking van hun tandartsverzekeringen aangepast.  
Uit onderzoek blijkt dat in dezelfde periode waarin de tandartskosten jaarlijks 1,4% in tarief stegen, de verzekeringspremies met 6,9% stegen. Maar in plaats van dat je voor dit hogere bedrag beter werd verzekerd, daalde juist de dekking van de tandartspolissen. Daardoor ontving de verzekeraar dus meer premie terwijl ze minder dekking aan de verzekerde patiënt bood. De tandartsverzekering zorgt er dus voor dat de tandarts voor de Nederlander steeds duurder wordt. Dat kan niet de bedoeling zijn.
 
Geen gehoor
Verzekeraars zeggen zich 'niet te herkennen' in deze cijfers, of wijten de premiestijging aan de verhoging van de tandartskosten. Maar onderzoek van onderzoeksbureau Annalise toont aan dat bij de genoemde tandartskostenstijging van 1,4% de verzekeraar een tot 12% hogere premie vroeg en daarbovenop tot 20% minder vergoedde. Minister Schippers (VWS) heeft hier helaas geen boodschap aan, wat haar betreft “staat het een ieder vrij om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten."
 
Krachten bundelen
Wat kunnen we dan wel met elkaar doen? Om ervoor te zorgen dat de consument een betere tandartsverzekering krijgt, willen we op MondzorgPolis alle klachten over de tandartsverzekering registreren en bundelen. De twee partijen die gebruikmaken van deze verzekering, de patiënt en de mondzorgverlener, kunnen vanaf nu al hun klachten en ondervonden onregelmatigheden hier melden. De gebundelde klachten worden vervolgens (geanonimiseerd) gebruikt om de dialoog aan te gaan met zorgverzekeraars om hen ervan te overtuigen dat het zo niet langer kan.
 
Een fatsoenlijke vergoeding tegen een faire premie, daar staat MondzorgPolis.nl voor. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu