MondzorgPolis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op MondzorgPolis.nl, hèt meldpunt voor klachten over tandartsverzekeringen voor patiënten en zorgverleners. 
 
Omdat tandartsverzekeringen de laatste jaren vaak worden gewijzigd door zorgverzekeraars, ontstaat hierover regelmatig een discussie in de behandelkamer tussen tandarts en patiënt. Aanpassingen van deze verzekering, zoals een verhoging van de premie en een verlaging van de dekking, lijken van invloed te zijn op de keuze voor een behandeling. Maar is dit terecht, of moet een tandartsverzekering juist de zorg over het kunnen betalen van de beste behandeling wegnemen?

 
Klachten melden
Als u als patiënt te maken krijgt met onduidelijk gecommuniceerde wijzigingen in de vergoeding, of met een zorgverzekeraar die probeert te bepalen door wie of zelfs hoe u behandeld wordt, dan willen wij dat graag weten. Maar ook zorgverleners die bijvoorbeeld te maken hebben met zorgverzekeraars die hun boekje te buiten gaan, op de behandelstoel gaan zitten of vergoedingen onterecht weigeren of terugdraaien, verzoeken we om op MondzorgPolis.nl hun klachten te registreren.

Bewijs
Het doel van Mondzorgpolis.nl is om alle klachten van patiënten en zorgverleners te bundelen via MondzorgPolis.nl en op die manier inzichtelijk te maken hoe – en hoe vaak – de tandartsverzekering op dit moment aantoonbaar tekort schiet. Zowel de behandelaar als de patiënt is gebaat bij een gepaste vergoeding tegen een redelijke prijs, waarbij keuzevrijheid voor de patiënt van groot belang is.

Voor een goede verzekering
Met gebundelde krachten willen we het gesprek aangaan met diverse zorgverzekeraars, maar ook met de Consumentenbond, de NPCF, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid, over tandartsverzekeringen die de laatste jaren te makkelijk en te vaak inhoudelijk veranderen, met als gevolg grote onduidelijkheid en verwarring voor patiënten en mondzorgverleners. Mondzorgpolis.nl is vóór goed verzekeren, waar je als patiënt op kan bouwen en kan vertrouwen.

 
 

 
MondzorgPolis.nl is een initiatief van de
Associatie van Nederlandse Tandartsen
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu